• Polish (Poland)
 • China

dla-domu-porady

 

Sklep Trigger

Start > Porady dr Triggera > Dla domu i ogrodu

Trigger-1

Jak stosować Trigger-1

Każde opakowanie naszego preparatu zawiera szczegółową instrukcję stosowania. Tu zaznaczymy tylko, że preparat dozuje się w domu poprzez urządzenia takie jak muszla klozetowa, zlew, umywalki itp.

Pamiętaj!

Komfort użytkowania urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków (koszty, częstość obsługi oraz uciążliwość dla otoczenia i środowiska) zależy od dwóch czynników:

 • prawidłowo dobranych urządzeń,
 • prawidłowego ich użytkowania.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

Jak dobierać urządzenia?

1. Do wielkości działki i warunków gruntowo-wodnych
zawsze zgodnie z wielkością działki, lokalnymi warunkami gruntowo- wodnymi, wymaganiami prawnymi i dobrosąsiedzkimi.

2. Wielkość (pojemność czynna) urządzeń
wybierz ich wielkość (pojemność czynną) kierując się tzw. czasem przetrzymania/ zatrzymania ścieków w urządzeniu. Jest to przecież czas trwania procesu oczyszczania ścieków decydujący o jakości ścieków oczyszczonych. W zależności od tego jakie urządzenie wybierzesz, uwzględniając gospodarkę osadem, czas zatrzymania powinien wynosić naszym zdaniem:

 • szambo (szczelny, bezodpływowy zbiornik na ścieki ) - 6 do 30 dni, ze względu na częstość wywożenia, najlepiej 14 do 21 dni,
 • osadnik gnilny (zbiornik odpływowy) - 6 do 10 dni przed drenażem rozsączającym lub studnią chłonną (*) oraz 1 do 3 dni przed komorą napowietrzania,
 • oczyszczalnia biologiczna bez osadnika gnilnego -1 do 1,5 dnia (+0,3 m3 na osady) przed drenażem rozsączającym lub studnią chłonną oraz 2 do 3 dni (+0,3 m3 na osady) przed odprowadzeniem do cieku wodnego.

  *tu osadnik gnilny traktowany jako pierwszy stopień oczyszczania biologicznego, a nie tylko jak urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków przed następnym stopniem biologicznym

3. Obliczenie potrzebnej pojemności czynnej urządzenia
obliczenie pojemności czynnej urządzenia jest proste: jedna osoba zużywa w ciągu jednej doby od 0,1 do 0,2 m3 wody (średnio 0,15 m3/db). Jeśli więc Twoja rodzina liczy 4 osoby, to zużywacie w ciągu doby wyniesie 0,4 do 0,8 m3 wody (średnio 0,6 m3/db). Teraz już wiesz jakie urządzenie wybrać:

 • masz małą działkę lub za mało pieniędzy na inwestycje - wybierasz szambo o pojemności od 8,4 do 12,6 m3 (dwu-trzy komorowe) i zamawiasz wóz asenizacyjny zabierający co 15 dni zawsze 8- 9 m3 ścieków. Takie szambo można później łatwo zmienić w osadnik gnilny lub oczyszczalnię biologiczną i odprowadzać ścieki oczyszczone do cieku wodnego,
 • masz działkę odpowiednią do odprowadzania ścieków oczyszczonych do gruntu - wybierasz: osadnik gnilny (*) o pojemności czynnej 3,6 do 6,0 m3 i drenaż rozsączający lub studnię chłonną, albo tlenową oczyszczalnię biologiczną o pojemności od 0,6 do 0,9 m3 (+0,3 m3 na osady) i drenaż rozsączający lub studnię chłonną,
 • masz możliwość odprowadzania ścieków oczyszczonych do cieku wodnego - wybierasz: tlenową oczyszczalnię biologiczną bez osadnika o pojemności 1,2 do 1,8 m3 (+0,3 m3 na osady), albo osadnik gnilny o pojemności 1 do 1,8 m3 i komorę napowietrzania o pojemności 0,6 do 0,9 m3. Koniecznie zdobądź pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie ścieków,

  UWAGA !
  jeśli planujesz założenie odżelaziacza lub zmiękczacza wody pitnej - uwzględnij to w obliczeniach (zużycie wody wzrasta w zależności od rodzaju urządzenia do uzdatniania wody - dane producenta) lub od razu wybierz szambo.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

Jak użytkować posiadane urządzenia?

Zawsze zgodnie z czasem oczyszczania ścieków w tych urządzeniach (z ich pojemnością czynną), pamiętając, że im jest krótszy, tym gorszy efekt oczyszczania i więcej osadów, a więc i więcej wymaganej obsługi.

Generalne zasady:

 • jeśli okresowo zużycie wody w Twoim domu jest większe (goście, remont, gruntowne sprzątanie) lub do ścieków trafia więcej zanieczyszczeń (wylewany olej, wyrzucone odpadki, sprzątanie), to jakość oczyszczonych ścieków też może być gorsza niż zazwyczaj. W tym czasie zastosuj większą dawkę Triggera-1 , nie czekaj, aż problem urośnie,
 • z każdego osadnika gnilnego trzeba wywozić wydzielone osady z częstotliwością wynikającą z ich ilości, a to zależy od czasu oczyszczania i ilości zanieczyszczeń trafiających do oczyszczalni (może zmieniać się). Najczęściej okres wywożenia to 6-12 miesięcy, a przy stosowaniu Triggera- 1, to 12 - 24 miesięcy,
 • aby zachować długo sprawność drenażu rozsączającego i studni chłonnej nie można dopuszczać do ich zarastania (tak się dzieje, gdy ścieki są słabo oczyszczone w osadniku gnilnym) - raz na 1-2 lata przeczyść drenaż lub studnię biopreparatem Trigger-1,
 • jeśli użytkujesz filtry do wody pitnej (osmoza, odżelaziacz, zmiękczacz), to zużycie wody może być dużo większe niż zakładałeś, czas oczyszczania krótszy, a skład ścieków odprowadzanych sprzyjający kolmatacji lub zasoleniu gruntu, albo utrudniający procesy biologiczne. Masz poważny kłopot - zadzwoń.
 • już posiadasz oczyszczalnię , która nie spełnia oczekiwań -oblicz, czy jest wystarczający czas zatrzymania ścieków w oczyszczalni, jeśli zbyt krótki: systematycznie stosuj Trigger-1, częściej wywoź osady, a jeśli to nie pomoże, pomyśl nad rozbudową oczyszczalni; - jeśli wystarczający: patrz jak użytkować posiadane urządzenia.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

Szczegóły postępowania:

1. Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji wewnętrznej z nagromadzonych osadów i tłuszczów

» utrudniony spływ, przytkanie
do zlewu, umywalki wsypać do odpływu 1 saszetkę/łyżeczkę/tabletkę (do WC 2) preparatu, polać szklanką ciepłej wody i pozostawić na noc. Rano spłuknąć ostrym strumieniem wody.

» brak odpływu, zatkanie osadami (a nie utkwionymi przedmiotami)
wsypać 2-3 saszetki/łyżeczki/tabletki preparatu, polać 2 szklankami ciepłej wody, pozostawić na noc. Rano spłuknąć ostrym strumieniem wody: w przypadku WC- wiaderko wody, zlew- zatkać korkiem odpływ, napełnić zlew wodą i odetkać odpływ. Jeśli woda nie spłynie szybko, powtórzyć zabieg spłukując bezpośrednio po zadozowaniu preparatu.

» konserwacja, utrzymanie drożności
w zależności od potrzeby postępować jak w punkcie 1: w domu, co 2 do 8 tygodni, w zakładzie gastronomicznym, co 2 do 14 dni.

» bezpieczne dla kanalizacji i oczyszczalni przydomowej wylewanie tłuszczów płynnych do ścieków
do odpływu wsypać saszetkę/łyżeczkę/tabletkę Triggera-1, do garnka z olejem po frytkach wlać 2 łyżki płynu do mycia naczyń na 1 litr oleju i 1% wody (pół szklanki), intensywnie zamieszać i wylać do odpływu.

2. Odory i uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia
gdy Trigger-1 jest stosowany systematycznie oczyszczalnia nie wydziela brzydkich zapachów pochodzących z procesów rozkładu zanieczyszczeń, zarówno na codzień jak i przy wywożeniu osadów, a Ścieki oczyszczone odprowadzane do gruntu poprzez systemy drenażowe są zdecydowanie łagodniejsze dla środowiska. Jeśli mimo to pojawią się odory, to należy sprawdzić: system wentylacji kanalizacji, sprawność oczyszczalni (testem) oraz ilość zgromadzonych osadów.

3. Ilość odkładających się osadów oczyszczalni
ścieki to nie tylko ciecz, to również osady. Preparat Trigger-1 zmniejsza ich ilość i objętość (nawet o 80%) na drodze biologicznego rozkładu (beztlenowego lub tlenowego). Dobrze rozłożone osady zbierają się na dnie osadnika i nie tworzą kożucha na powierzchni ścieków. Rzadsze wywożenie osadów to oszczędność. Jednak ścieki domowe mogą się bardzo różnić i ilość osadów w ściekach też jest różna, dlatego w początkowym okresie działania oczyszczalni należy kontrolować ilość osadów i dostosować odpowiednio okresy wywożenia osadów.

4. Sprawność drenażu i warstw filtracyjnych
drenaż rozsączający i studnia chłonna w miarę użytkowania mogą zatykać się osadami odpływającymi z osadnika gnilnego, zarastać błoną biologiczną lub osadami mineralnymi. Zwłaszcza, gdy ścieki po osadniku zawierają jeszcze dużo zanieczyszczeń. Dlatego należy zapobiegawczo raz na 1-2 lata do studzienki rozdzielczej przed drenażem lub do studni chłonnej wrzucić 2-3 saszetki Triggera-1, a jeśli wystąpił wyraźny problem odpływu ścieków 5-8 saszetek.

5. Efekt oczyszczenia ścieków z Triggerem-1
Już po 5 dobowym przetrzymaniu ścieków w osadniku gnilnym, redukcja zanieczyszczeń w BZT5, ChZT i Zawiesinie dochodzi do ok. 60 - 80%, fosfor ogólny ok. 60%, azot ogólny ok. 30%, a stopień przefermentowania osadów wynosi ok. 62%. Bez stosowania Triggera-1 nie osiąga się takich redukcji zanieczyszczeń. Wskaźniki te przy np. 10 dobowym przetrzymaniu ścieków jeszcze wzrastają. Podobnie większe redukcje zanieczyszczeń obserwuje się w oczyszczalniach tlenowych z zastosowaniem Triggera-1 niż bez użycia biopreparatu.

6. Szybka hodowla osadu czynnego i błony biologicznej
w tlenowych oczyszczalniach przydomowych często pojawia się problem aktywności osadu czynnego : albo jest go za dużo, zagniwa, albo zanika. Stosując Trigger-1 wyhodujesz osad czynny na dopływających ściekach, bez dowożenia z innej oczyszczalni. Osad taki zostanie wyposażony w odpowiedni zestaw mikroorganizmów, a jego struktura i aktywność będzie odpowiednia do napływających ścieków. Jeżeli oczyszczalnia pracuje sezonowo, dzięki Triggerowi-1, ponowne zaszczepienie i hodowla osadu są bardzo proste.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 
 

 
Trigger-3

1. Jak żyją stawy?

sezonowo, tak jak łąki - sezon ciepły, to przewaga produkcji masy zielonej, a zimny, to przewaga destrukcji obumarłej masy. Traktuj więc swój staw jak łąkę: uprawiaj rośliny podwodne ("koś" je i wybieraj), kontroluj nawożenie (ilość i karmienie ryb) i okresowo stosuj Triggera-3. Pamiętaj, twój staw to pastwisko ryb - jak wyglądałaby łąka, na której tłum krów je tylko to, co przywiezie gospodarz (bo innego pokarmu nie ma - wyjedzony i zadeptany) - jak obora!

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

2. Dlaczego woda w stawie się zieleni?

światło słoneczne, to bardzo silny bodziec do wzrostu roślin wodnych, więc jeśli w stawie brak roślin podwodnych, to w toni wodnej rosną mikroskopijne glony nadające barwę wodzie. Woda wodociągowa w szklance wystawiona na słońce też się zazieleni!
To może być również objaw braku równowagi biologicznej w stawie. Zawsze, więc trzeba wykonać test, aby sprawdzić przyczynę zazielenienia wody.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

3. Co to jest równowaga biologiczna w stawie?

to równowaga między ilością produkowanej biomasy roślin i zwierząt, a jej destrukcją i dostawą tlenu do tego procesu, to również zrównoważona ilość organizmów realizujących te procesy. To wreszcie taki stan, w którym pojawienie się jakiegoś czynnika naruszającego dotychczasową równowagę, powoduje szybkie uruchomienia mechanizmu naprawczego umożliwiającego powrót do równowagi. Trigger-3 pomaga utrzymać równowagę biologiczną w stawie.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

4. Co zakłóca równowagę biologiczną?

każdy czynnik działający w nadmiarze w stosunku do ukształtowanej równowagi biologicznej i jej mechanizmów naprawczych. Może to być: nadmiar ryb i pokarmu dla nich, odwiedziny kaczek, ale również upały (parowanie, wysoka temperatura wody i mniejsza ilość tlenu rozpuszczonego).

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

5. Czy równowaga biologiczna w stawie trwa wiecznie?

nie, jest kształtowana sezonowo (co wynika z sezonowości w naszym klimacie) przez podaż substancji nawozowych i tlenu w tych sezonach.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

6. Jakie są skutki braku równowagi biologicznej w stawie?

w krótkim czasie zostanie zniszczony dotychczasowy zespół organizmów żyjących w stawie: zanikną organizmy nieprzystosowane, a pojawią się lub rozwiną i będą dominować inne przystosowane do nowych warunków braku równowagi. Staw "choruje".

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

7. Co to jest żyzność stawu (lub wody w stawie)?

to ilość substancji nawozowych zgromadzona w osadach dennych i w wodzie, która może być wykorzystana do produkcji masy zielonej: mała żyzność (dystrofia) - mało substancji nawozowych i niska produkcja, duża żyzność (eutrofia) - dużo substancji nawozowych i duża produkcja. Ekolodzy stan żyzności stawu nazywają trofią z odpowiednim przedrostkiem.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

8. Dlaczego mój staw jest coraz bardziej żyzny, przecież go nie nawożę?

ależ tak właścicielu, nawozisz go np. karmiąc ryby. Szczególnie, gdy masz ich dużo i często, troskliwie je karmisz. Pamiętaj, gdy jakaś substancja organiczna lub mineralna wpadnie do stawu, zawsze spowoduje wzrost jego żyzności! Dlatego w miarę upływu czasu staw zawsze staje się coraz bardziej żyzny. Ten proces nazywany jest przez ekologów eutrofizacją.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

9. Czy eutrofizacji można uniknąć?

nie, można ją tylko: spowolnić kontrolując podaż substancji nawożących i tlenu oraz dozując Trigger-3 (czyli dbając o równowagę biologiczną) lub cofnąć do wcześniejszego poziomu np. wymieniając część/całość żyznej wody w stawie na wodę pozbawioną składników nawozowych. Po takim zabiegu w stawie musi ukształtować się nowa równowaga biologiczna, więc działaj rozważnie.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

10. Jakie są objawy eutrofizacji i jak szybko ona zachodzi?

w następujących po sobie sezonach, coraz większa jest produkcja i destrukcja, aż zabraknie tlenu na destrukcję, staw będzie szybko wypełniał się gnijącymi osadami i w końcu zarośnie. Tempo eutrofizacji naturalnej jest bardzo powolne i zauważalne dopiero na przestrzeni wielu dziesięcioleci. Natomiast eutrofizacja spowodowana przez człowieka jest bardzo szybka, a braki tlenu mogą wystąpić już w pierwszym sezonie użytkowania stawu!

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

11. Jaki może być stopień użyźnienia stawu, aby nadal wyglądał ładnie?

To zależy, jaki typ stawu jesteś w stanie zaakceptować i jak go użytkujesz: jeśli jest to staw z kaczkami - staw zawsze będzie bardzo żyzny i trudno będzie utrzymać w nim rośliny podwodne. Lepiej więc hodować szybko rosnące rośliny pływające np. rzęsę wodną, która kumuluje składniki nawozowe i jest zjadana przez kaczki. Taki staw też jest "ładny".
Jeśli jest to staw widokowy, na pewno chcesz, aby był jak opisany wcześniej wzorzec. Wtedy obsadź staw roślinami podwodnymi, nie przesadzaj z ilością ryb i pokarmem dla nich, stosuj Triggera-3, regularnie sprawdzaj stan żyzności i właściwie reaguj na zmiany.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

12. Jak się ma równowaga biologiczna do eutrofizacji?

tak, że tylko staw będący w stanie równowagi biologicznej nie ulega szybko eutrofizacji. Hm, również na odwrót: tylko staw nie ulegający szybkiej eutrofizacji jest w stanie równowagi biologicznej.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

13. Słyszałem o jakimś punkcie krytycznym eutrofizacji. Co to jest?

to umowny punkt w cyklu życia stawu i jego użyźniania, w którym olbrzymia produkcja biomasy (lub dopływ z zewnątrz) nie może być zmineralizowany z powodu braku tlenu. Każdy staw, w którym występują przyduchy, nawet tylko okresowo, znalazł się w tym punkcie, albo go przekroczył. Teraz jest już tak żyzny, że uzyskanie równowagi biologicznej wymaga ciągłego uzupełniania braków tlenu i odprowadzania nadmiaru produkowanej biomasy. Powrót do równowagi może trwać kilka lat, albo nie zajdzie wcale, gdyż do stawu nadal trafiają substancje nawożące w ilości większej niż ich usuwanie.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

14. W moim stawie zimą wystąpiła przyducha. Co robić?

jeśli to jest mały staw i możesz go oczyścić spuszczając wodę lub jej część - zrób to wiosną. Wybierz, co się da wybrać, napuść nowej wody, posadź rośliny podwodne i koniecznie zastosuj Trigger-3. Przez 1-2 tygodnie napowietrzaj wodę, a jak rośliny zaczną się rozrastać możesz kupić nowe ryby. Ostrożnie z karmieniem!

Jeśli to jest duży staw lub nie masz możliwości spuszczenia wody - natychmiast zastosuj Trigger-3 i napowietrzaj wodę w najgłębszych miejscach przez około 1 miesiąc. Jeśli w stawie zachowały się jakieś rośliny podwodne - zaczną się rozwijać, a woda klarować, gdy ich brak, mogą pojawić się glony zieleniące wodę. Posadź nowe rośliny podwodne. Przez cały sezon letni nie karm ryb, gdyż będą miały pokarmu dosyć.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

15. W lipcu i sierpniu mój staw zarósł kożuchem niebiesko zielonych glonów. Zastosowałem środek kłaczkujący, ale zadziałał tylko na kilka dni. Co robić?

w stawie występują sinice. Należy jak najszybciej wyłączyć napowietrzanie, aż glony zbiorą się na powierzchni, spuścić powierzchniową warstwę wody z glonami, uzupełnić czystą wodą, zastosować Trigger-3, posadzić nowe rośliny podwodne i n i e karmić ryb. Sinice nie zanikną natychmiast, potrzeba na to kilku tygodni. Jeśli staw jest nasłoneczniony i bardzo się nagrzewa, napowietrzać trzeba tylko nocą, a w dzień osłaniać od słońca. Sinice w stawie to jednocześnie przyczyna i skutek braku równowagi biologicznej.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

16. Mam oczko 3 letnie. Do czyszczenia wody stosowałem torf. W tym roku woda jest mętna i zielona, choć zmieniłem worek torfu na nowy. Dlaczego?

stosowanie torfu powoduje zakwaszenie wody i przez to brak wielu organizmów w stawie niezbędnych do pełnego obiegu materii. W toni wodnej i osadach gromadzi się nierozłożona materia organiczna pochodząca również z torfu. Zastosowanie biopreparatu Trigger-3 poprawi szybko przeźroczystość wody. Koniecznie wprowadź rośliny podwodne i nie przekarmiaj ryb!

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

17. Mam zainstalowany filtr, pompę napowietrzającą i lampę UV, a woda nadal się zieleni. Dlaczego?

jeśli staw jest już bardzo żyzny, to żadne z tych urządzeń nie zapobiegną zielenieniu wody, gdy brak w nim lub za mało roślin podwodnych. Wymień część wody, zastosuj Triggera-3 (również do filtra) i wprowadź rośliny podwodne.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

18. Czy naprawdę rośliny podwodne są takie ważne? Nie udaje mi się utrzymać ich w oczku, ciągle są niszczone przez ryby.

to dowód, że staw jest stawem hodowlanym: masz za dużo ryb i pewnie jeszcze jednego gatunku. Jeśli chcesz je utrzymać, to dbaj o nie jak o zwierzęta w oborze: często usuwaj nieczystości (osady), stosuj Triggera-3 również w lecie, mocno napowietrzaj wodę, zastosuj filtr zewnętrzny i częściej wymieniaj wodę.

Rośliny podwodne są najlepszym kontrolerem ilości substancji nawozowych w wodzie i jednocześnie produkują takie ilości tlenu, że nie wytrzymuje z nimi konkurencji żadne sztuczne napowietrzanie. Jeśli ich nie ma w stawie, musisz robić to za nie!

Zachęcamy wszystkich posiadaczy oczek wodnych i stawów do wykorzystania Triggera-3 i jego właściwości w prawidłowej opiece nad stawem. Dzięki preparatowi staje się to proste.

Aby ułatwić to Państwu dodatkowo, w każdym opakowaniu preparatu umieszczamy test do sprawdzenia aktualnego stanu żyzności wody w stawie i przepis jak postępować.

Aby ułatwić to Państwu dodatkowo, w każdym opakowaniu preparatu umieszczamy test do sprawdzenia aktualnego stanu żyzności wody w stawie i przepis jak postępować:

 

wody mało żyzne średnio żyzne żyzne nadmiernie żyzne
produkcja Mała - mchy i rośliny wyższe Niewielka -fitoplankton i rośliny wyższe Duża - fitoplankton i rośliny wyższe Masowa -fitoplankton
przejrzystość większa niż 4m większa niż 2m mniejsza niż 2m mniejsza niż 0,5m
nasycenie tlenem przy dnie większe niż 70% 30 - 70% mniejsze niż 30% okresowe zaniki 5 - 0%
barwa dna Jasno-beżowa Jasno-szara Szaro-czarna czarna
wynik testu Nie odbarwia się w ciągu 5 dni Nie odbarwia się w ciągu 2 dni Odbarwia się w ciągu 0,5 do 1,5 db Odbarwia się do 12 godzin
diagnoza Staw w b. dobrej kondycji Staw w dobrej kondycji Uwaga, zaczynają się problemy Staw staje się bajorem - musisz działać
Konieczne zabiegi Dobrze zbudowałeś staw i staraj się nie użyźniać go szybko Ryby karmić 2-3 razy w tygodniu małymi porcjami, w upały napowietrzać wodę nocą.
Trigger-3 jesienią.
Wymienić 25 do 50% wody z dna, usunąć 30% masy roślin. Napowietrzać i karmić ryby 2-3 razy w tygodniu. Trigger-3 wiosną i jesienią. Wymienić 80 do 100% wody i usunąć 50% masy roślin. Napowietrzać i karmić ryby 2-3 razy w tygodniu. Jeśli nie można wymienić wody- natychmiast zastosuj Trigger-3 i filtr zewnętrzny, silnie napowietrzaj wodę w stawie, nie karm ryb do czasu ukształtowania się równowagi biologicznej

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 
 

 
Trigger-4

Tajemnica dobrego ogrodnika - rodzaje kompostu

W procesie kompostowania odpadów wyróżnia się trzy etapy i trzy odpowiadające im rodzaje kompostu:

1. Biostabilizacja ( higienizacja ) - kompost szybki
w wyniku masowego rozwoju mikroorganizmów rozłożone zostają "miękkie" części odpadów. Temperatura może wzrosnąć do 700C ( kompostownik ), a masa kompostowa staje się podobna do obornika. Czas trwania tej fazy wynosi 6 do 30 dni, w zależności od warunków kompostowania. Ten kompost stosuje się jak obornik.

2. Mineralizacja - kompost świeży
w masie pozostają mikroorganizmy mineralizujące związki organiczne uwolnione w pierwszym etapie. Temperatura wynosi około 350C ( kompostownik ), masa kompostowa przerasta grzybami i uzyskuje miałką strukturę. Czas trwania tej fazy wynosi kolejne 6 do 30 dni. Ten kompost stosuje się wiosną i w lecie. Zasila rośliny związkami nawozowymi, zatrzymuje wilgoć i rozkłada się nadal w glebie.

3. Dojrzewanie - kompost dojrzały
w masie kompostowej zanikają grzyby, powstaje próchnica, a struktura masy staje się próchniczo - ziemista. Czas trwania 14 do 60 dni. Ten kompost można stosować zawsze, gdy chcemy uzupełnić ilość próchnicy w glebie.
Doświadczony ogrodnik wie, jak i kiedy stosować różne rodzaje kompostu.

Etapy powyższe można zaobserwować w zamkniętych pojemnikach kompostowych. W pryzmach proces trwa powoli, dwa pierwsze etapy zachodzą niemal jednocześnie, a higienizację powodują tylko grzyby.

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

Jak kompostować, aby uzyskać różne rodzaje kompostu

Dotąd Twój kompostownik był po prostu mini wysypiskiem śmieci - odpadki długo musiały na nim leżeć, aby powstał kompost, a i tak jego jakość była niewystarczająca.

Poznaj nowe zasady kompostowania:

1. Dobrze przygotuj surową masą kompostową
odpady z domu i ogrodu nadające się do kompostowania mieszaj: kuchenne z ogrodowymi i ziemią, mokre z suchymi, grube dobrze rozdrabniaj. Mieszając dodaj koniecznie porcję Triggera - 4, a nie kompostu z innej fazy rozkładu.

2. Używaj pojemniki odpowiednie do kompostowania
koniecznie pojemniki zamykane, aby masa nie przesychała i nie traciła nawozów przemywana przez deszcz: np. worek kompostowy - gdy chcesz mieć szybko nawóz płynny i o strukturze obornika LUB kompostownik - gdy chcesz mieć kompost świeży lub dojrzały.

3. Nie uzupełniaj pojemnika kompostowego następną porcją masy kompostowej
używaj pojemników o objętości aktualnie sporządzonej surowej masy kompostowej, a otrzymasz kompost zawsze w tej samej fazie rozkładu i znanych własnościach.

4. Używaj wielu pojemników, nie jednego
jak wyżej - pozwoli Ci to dobrze gospodarować kompostem i nawożeniem na działce. Dlatego używaj wiele worków kompostowych (tanie, o różnej pojemności i łatwo wymienialne) i jeden kompostownik.

5. Jeżeli nie wykorzystasz kompostu szybkiego i świeżego z worka kompostowego
przerzuć je do kompostownika, aby dojrzały - zużyjesz kompost jesienią lub w przyszłym roku. W ten sposób najlepiej wykorzystasz pojemność kompostownika (te komposty mają już mniejszą objętość niż surowa masa kompostowa).

6. Jeśli chcesz mieć wiosną kompost szybki lub świeży
późną jesienią przygotuj osobno surową masę kompostową ze ściętej trawy i zielonych roślin, tylko z niewielką domieszką opadłych liści. Użyj worka kompostowego lub kompostownika - w zależności od ilości masy. Jeśli zima będzie mroźna - wiosną będziesz mieć kompost szybki, jeśli ciepła - kompost świeży.

7. Jeśli musisz kompostować w pryzmie lub stosie
usypuj je na folii i przykrywaj folią - masa kompostowa nie przeschnie zbyt szybko, a padające deszcze nie wymyją z niej składników nawozowych.

Znałeś te zasady?  Nie?

Teraz już wiesz, że kompostownik, to nie wysypisko śmieci, ale fabryka nawozu: aby dobrze produkować, musi pracować według ściśle określonych reguł! Zastosuj je, używaj Triggera-4, a sam się zdziwisz jakie to proste!

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

Instrukcja zastosowania biopreparatu Trigger-4

1. Przygotowanie surowej masy kompostowej
do 1 m3 skoszonej trawy dodać 0,1 m3 zeszłorocznych liści drzew, drobnych trocin lub sieczki słomianej, 30 - 40 dkg biopreparatu Trigger-4 oraz 0,1 m3 ziemi, całość dobrze wymieszać; lub do 1m3 opadłych liści dodać 3 kg Azofoski, 30-40 dkg Triggera-4 oraz 0,1m3 ziemi i dobrze wymieszać,

2. Kompostowanie w pryzmie
z tak przygotowanej surowej masy kompostowej usypać na rozłożonej folii pryzmę o wysokości do 2 m, lekko ubić i przykryć plandeką dla zabezpieczenia przed deszczem,

3. Kompostowanie w pojemniku kompostowym
przygotowaną surową masę kompostową zasypać do kompostownika, lekko ubić i przykryć kompostownik (nie przesuszać kompostowanej masy),

4. Po miesiącu kompostowania
masę kompostową należy wymieszać, aby wyrównać jej wilgotność i można bezpośrednio wykorzystać do nawożenia terenów zielonych: trawniki, parki, zieleńce, kwietniki (kompost szybki o wysokiej zawartości składników nawozowych).

5. Po 3 miesiącach kompostowania
kompost ustabilizowany, dojrzały, można stosować w drugiej połowie lata.

Kompost można przechowywać do następnego sezonu pod dachem lub na zewnątrz jeśli jest zabezpieczony przed opadami i nie ulegnie rozmyciu.

Film powinien rozwiać wszelkie Państwa wątpliwości:

Zapraszamy do dokonania zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 
 

 
 

 

(C) 1990 - 2018 Wytwórnia Preparatów Do Ochrony Środowisk Trigger | Prawa autorskie | Polityka Prywatności | Polityka Cookies